Kurser jeg har deltaget i:

 Grundkursus for dagplejere. 

 Mål, værdier, og kommunikation.

 Samspil og relationer. 

 Børns udtryksformer.

 Børn og natur.

 Børn og kost.

 Førstehjælp.

 De grønne spirer i 2013 + 2014 www.groennespirer.dk

 Hop ud i naturen.

 ICDP.

  DGI Idræt, leg og bevægelse - DGI Privat børnepasser.